openblu.com bluvision.eu modulaky.cz

Sekční garážová vrata

Sekční garážová vrata jsou určena pro garážové otvory o šířce do 6000 mm a výšce do 3000 mm. Mohou být instalována v garážích s nadpražím od 100 mm (vzdálenost od horní části otvoru ke stropu) a ostěním od 85 mm (vzdálenost okraje otvoru od boční zdi). Při vývoji vrat byly aplikovány veškeré zkušenosti s výrobou garážových vrat. Jsou v nich použity nejspolehlivější mechanismy a ověřené komponenty.

Elegantní sekční vrata na pohon se otvírají svisle nahoru. Tak získáte více místa v garáži a před garáží a máte celý průjezd volný. Sekční vrata padnou vždycky – nezáleží na tom, je-li otvor vaší garáže pravoúhlý nebo zkosený, má kruhovou výseč nebo kruhový oblouk. Proto se ideálně hodí i pro dodatečnou modernizaci.

2
US